Dolní Břežany - Za příkopem

 


Lokalita: Dolní Břežany - Za příkopem

Investor: Obec Dolní Břežany

Březen 2005 - Dokumentace pro stavební povoleníObsahem této dokumentace je návrh nových komunikačních ploch nezbytných pro zajištění komunikační obsluhy rodinných domů. Navrhovaný obytný soubor rodinných domů „Za příkopem“ je situován v jihozápadním sektoru obce Dolní Břežany.
V rámci dělení pozemků navrhované lokality zástavby byly pro realizaci komunikačního systému a zajištění komunikační dostupnosti jednotlivých objektů navrženy uliční koridory pro komunikace obslužné a pro dopravně zklidněné komunikace. Obslužné komunikace jsou navrženy se živičným povrchem, zklidněné obytné ulice jsou navrženy s krytem z cementobetonové skladebné dlažby s tvarovým a barevným řešením dle architektonického návrhu.