Naše společnost je úzce specializována

na projektovou činnost v oboru dopravních staveb.
Nabízíme služby pro:

kraje,
města a obce

  • Dotační management
  • Zvýšení bezpečnosti dopravy
  • Navrhování údržby a opravy vozovek
  • Návrhy volnočasových zón a aktivit

architekty

  • Dopravní řešení obytných a komerčních objektů
  • Dopravně inženýrské podklady
  • Dopravní řešení v širších souvislostech

soukromé
investory

  • Konzultace, posuzování a koordinační činnost
  • Inženýrská a majetkoprávní činnost ve výstavbě
  • Dopravní řešení obytných a komerčních areálů a objektů

Pracujeme v programech:

Autodesk Autocad 2014 • Autodesk Civil 3D 2014 • Autoturn • MS Office 2007 - 2010