IKEA - Černý Most

 


Lokalita: Praha – Černý Most

Investor: IKEA ČR

Květen 2004 - Dokumentace pro stavební povolení



Tato projektová dokumentace řeší návrh dopravní obsluhy nově navrhovaného areálu firmy IKEA v komerční zóně Černý Most. Součástí řešení je úprava vnitřních areálových komunikací včetně jejích napojovacích bodů na obvodovou komunikaci Chlumecká, komunikaci pro pěší, a vybudování nového zálivu pro autobusy MHD na obvodové komunikaci.
Z pohledu širších dopravních vazeb má pro nově navrhovaný objekt firmy IKEA největší význam možnost dopravního napojení na ulici Chlumeckou a přes mimoúrovňovou křižovatku na tzv. Východní spojku Pražského okruhu mezi dálnicí D11 na Hradec Králové a R10 na Mladou Boleslav.