Náměstí Republiky - Palladium

 


Lokalita: Praha 1 - Náměstí Republiky

Investor: Europian Property Development

2004 - 2007 - Tendrová dokumentace, dokumentace pro realizaci, dokumentace skutečného provedení stavbyKompletní dokumentace řeší podzemní hromadné garáže objektu, koncepci dopravní obsluhy, úpravy organizace dopravy a stavební úpravy komunikací v bezprostředním okolí Náměstí Republiky na Praze 1 v souvislosti s návrhem přeměny stávajícího areálu kasáren Jiřího z Poděbrad na nové obchodně administrativní a společenské centrum Palladium. Posouzení všech základních složek dopravního systému území bylo provedeno v předcházejících studijních pracích a v dokumentaci pro účely územního rozhodnutí. Na základě vyjádření DOSS byl v tomto projektu řešen prostor náměstí s vyloučenou automobilovou dopravou a zachovaným provozem tramvajové trati.