Obytný soubor - Slunečný vršek

 


Lokalita: Praha 15 - Košík

Investor: Orco - Košík Development, s.r.o.

Listopad 2005 - Realizační dokumentace stavbyCílem této dokumentace byla výstavba komunikací, zpevněných ploch a návrh úprav stávající komunikace Doupovská v rámci systému dopravní obsluhy pro investiční záměr na výstavbu Obytného souboru Slunečný Vršek – 1. Etapa na území Městské části Praha 15 - Hostivař. Tato projektová dokumentace sloužila pro potřeby provedení stavby.