Rekonstrukce Bubenského nábřeží

 


Lokalita: Praha 7, katastrální území Holešovice

Investor: Hlavní město Praha – OMI

Květen 2005 - Dokumentace pro stavební povolení


Vlastní řešené území stavby představuje Bubenské nábřeží v úseku mezi ulicí Argentinskou a Komunardů vymezené ze severní strany hranou stávajícího oplocení Holešovické tržnice a z jižní strany hranou nábřežní zdi s novým zábradlím nad levým vltavským břehem. Rekonstrukce komunikačních ploch v prostoru Bubenského nábřeží – vozovek a chodníků v délce cca 550 m, spolu s rekonstrukcí svršku tramvajové trati v délce 618 m včetně tramvajových zastávek.
Navrhované řešení plně zachovává současný architektonický výraz dotčeného prostoru Bubenského nábřeží a navrhovanými úpravami přispívá k jeho zkvalitnění.