Rekonstrukce ulice Pod Kaštany a Srbská

 


Lokalita: Praha 6 - Dejvice

Investor: Městská část Praha 6

Listopad 2005 - Dokumentace pro stavební povoleníPředmětem dokumentace byl návrh rekonstrukce vozovek a chodníků včetně regeneračních prací na stávající zeleni v části ulice Pod Kaštany a ulici Srbská v Praze 6 - Dejvicích. Obě řešené části ulic lze charakterizovat jako obslužné komunikace funkční třídy C3. Podél středních vozovek jsou oboustranně vedeny parkovací pásy a chodníky.

Navrhované úpravy ulic jsou na základě požadavku objednatele navrženy v souladu s realizovanými úpravami v rámci nedávných rekonstrukcí místních komunikací obdobného charakteru na území městské části. V návrhu jsou uplatněny obdobné materiály a technických detailů přizpůsobené do konkrétních podmínek této stavby.